Værløse og Hareskov sogne

headerbar.gif

Åbent Væksthus

Sidste onsdag i måneden mødes dem, der har lyst til fællesspisning og sang. Vi deler liv og tro og synger dejlige sange og salmer. Nogle gange er der plads til små spontane indlæg og af og til kommer en af præsterne forbi med noget spændende i ærmet.
Vil du spise med? Ring på 2181 5906 seneste tre dage før. Vil du ikke spise med møder du bare op kl. 19.15.

Datoer: 31. januar, 28. februar, 28. marts, 25. april og 30. maj.
Mødested: Værløse Kirke.

Kyndelmisse i Kirke Værløse

Kyndelmissegudstjeneste v/ Fritze Steiner-Johnsen og Hildegard af Bingen ensemblet. Salmer og tekster handler om lyset, og efter gudstjenesten er der vin i sognehuset.

Onsdag den 6. februar, kl. 19.30, Kirke Værløse Kirke.

NT Maraton - læs med!

Næste NT Maraton læses den 24. januar.
Vi gennemgår Johannes Åbenbaringen, kap 1-13 og kommer også ind på Mattæusevangeliet kap 8-20.
Præst: Johannes Krarup.
Sted: Huset ved Hareskov Kirke, Skandrup Alle 34.

24. januar, Huset ved Hareskov Kirke, kl. 19 – 20.30.

 

 

Se klip fra Anastasismessen i Hareskov Kirke